Available courses

Միջին դպրոցի սկզբում՝ 5-րդ դասարանում, կարևոր գաղափարներից մեկը մասերով խնդիրներն են, որը հետագայում օգտագործվում է 6-7դասարաններում։ Այս դասըթնացի ընթացքում համակողմանի ուսումնասիրվում են մասերով խնդիրները՝ հիմք ընդունելով սխեմատիկ պատկերումն ու մոդուլային մտածելակերպի զարգացումը։